Ankhdagen & Ankhcursussen

Samen met Antoon Verwer van Bewustwordingscentrum Het Inzicht gaan we Ankhdagen, Ankh cursussen & opleidingen aanbieden om je te verbinden met je eigen Ankh en de helende kracht te ervaren.

Vanaf september beginnen de nieuwe opleidingen en cursussen weer.

Antoon werkt al jaren met de Ankh en hij heeft zijn Inzichten omgezet in het werken met de Ankh voor jezelf en voor healing. Zijn werk is warm, uitnodigend en zet je aan tot Voelen. De verbazing en verwondering zoals ik dat ook ervaar als het gaat over SamenZijn met de Ankh.

Antoon is een ware Broeder en draagt het hele potentieel van Ankhenergie vanuit het Ankhveld uit. In liefde, zachtheid en zijn Inzicht!

Klik voor meer informatie op onderstaande link.