Merkabah & Merkivah

De Merkabah is een heilig geometrisch symbool. De oorsprong ervan kun je vinden in de tijden van Atlantis, Lemurië en later Egypte, Midden & Zuid-Amerika, maar ook Tibet.

 

De betekenis van het woord

mer = Universele goddelijke Bron
ka = totale eigen geest/volledig bewustzijn
bah = lichaam (het Egyptische woord voor ‘lichaam’)


Merkabah als instrument

De Merkabah is een prachtig instrument dat tegelijk een energetisch veld is. Het heeft een heilige geometrie waarin schepping en liefde centraal staan. Het bestaat uit een driehoekige punt omhoog en naar beneden, één punt naar voren en één punt naar achteren. De Merkabah staat voor spirituele groei en heeft bewustzijnsverruimende potentie. De Merkabah kan gezien worden als een voertuig voor de ziel.


Het DNA van de Merkabah

De Merkabah wordt afgebeeld als twee tetraëders die door elkaar heen lopen. Hierbij is één punt naar de hemel gericht en één punt naar de aarde. De Merkabah is het lichtlichaam dat je gebruikt terwijl je in het fysieke lichaam bent. Het blijft bestaan na het overlijden van het fysieke lichaam. Iedereen heeft dit lichtlichaam en dat kunnen we activeren. Dit kan op verschillende manieren, waarvan de intentie om het te activeren van belang is. De energie van de Merkabah is een kracht die je kunt vergelijken met elektriciteit. Op het moment dat de Merbabah geactiveerd is, gaat de energie draaien met een snelheid waardoor er een vortex ontstaat.


De werking van de Merkabah

Het dragen van een Merkabah helpt om de vortexen in ons lichaam meer kracht te geven. Hierdoor wordt de levenskracht verhoogd. Het letterlijk zitten in een grote Merkabah helpt ons ook om onze levenskracht en de lichtfrequentie te verhogen en tevens om onze geest af te stemmen op het reizen door tijd en ruimte.  Mediteren in een Merkabah maakt het makkelijker om naar verleden en toekomst te reizen en bovendien wordt ons fysieke lichaam beschermd door de hoge frequentie van de Merkabah. Dit symbool vertegenwoordigt vooral de mannelijke energie van het hartchakra.


Persoonlijk gebruik van de Merkabah

De Merkabah wordt dus gebruikt voor astraal reizen en droomwerk. Daarnaast kan ze in huis geplaatst worden om de energie te versterken. Deze healingtool past perfect bij andere krachtvoorwerpen zoals edelstenen en andere instrumenten. Ze reinigt de energie van de omgeving en alles wat zich daarbinnen bevindt. Het heilig geometrische instrument brengt in verbinding met Opgestegen Meesters zoals Melchizedek, die een krachtige activatie van het bewustzijn teweeg kan brengen. De Merkabah verhoogt het bewuste en onbewuste potentieel dat de eigenaar heeft. Met onvoorwaardelijke liefde en vergeving is zij een onmisbaar instrument voor alle Lichtwerkers van deze tijd.


Merkivah

De Merkivah wordt gevormd door een octaëder: twee piramides met de vierkante bases tegen elkaar. Van opzij gezien is het een ruit. De onderste helft is verbonden met de lichtenergie in de aarde, de bovenste met de kosmische energie.

Deze Merkivah-vorm is meer verbonden met de Eenheid en het eenheidsbewustzijn. Mannelijke en vrouwelijke energie werken in deze vorm in eenheid naast elkaar.


Contact

Heb je interesse in de Merkabah of zou je er graag meer over willen weten, neem dan gerust contact op met Jan. Klik hier voor zijn contactgegevens.


Prijzen

Alle Merkabah's zijn van messing en handgemaakt door Jan. De prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten.

Product Formaat Prijs
Merkabah Hoogte ca. 21 cm € 240
Merkivah Alle zijdes 21 cm € 240


Bestelformulier Merkiva